Proto se v tomto článku podíváme na proces založení obchodní korporace. Zprvu je nejdůležitější si rozmyslet, zda do procesu zakládání půjdete sami nebo za pomoci právníka. Obě varianty mají své výhody i nevýhody.
Pokud se rozhodnete využít služeb právníka, tak založení obchodní společnosti nebude žádný problém a bude to vcelku rychle vyřízené. Ovšem bude Vás to stát nemalé peníze.
V případě rozhodnutí, že založíte obchodní společnost sami, tak ušetříte zmíněné peníze, ovšem celý proces bude zdlouhavý a časově náročný. Proto je velmi důležité se rozhodnout, kterou cestou půjdete.

spolecnost
 

Druhy obchodních společnosti

Dále se důležité si promyslet jaké obchodní jméno ponese Vaše společnost, kolik bude mít společníků, jakému oboru se bude věnovat, kde bude mít sídlo. Jsou to takové základní charakteristiky, které budou nadále definovat Vaši obchodní společnost.
Je nezbytné také zvolit právnickou formu společnosti. Máte na výběr hned z několika druhů obchodních společností:

  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnosti

Každý druh se ovšem liší svými požadavky na minimální počet zakladatelů, základním kapitálem, ručením za podnikové závazky a účastí na zisku. Je tedy důležité se zamyslet nad ideální právní formou nebo se poradit s Vašimi společníky.
Nejvíce rozšířenou je společnost s ručením omezeným (s.r.o.) neboť představuje nejflexibilnější právní formu z hlediska počtu zakladatelů a kapitálové potřeby.

Proces založení společnosti

K založení obchodní společnosti obvykle dochází pomocí společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Kdy s.r.o. a akciová společnost jsou zřizovány zakladatelskou listinou, kdežto veřejná obchodní společnosti a komanditní společnosti jsou zakládány společenskou smlouvou.
Tyto listiny se vždy sepisují u notáře a obsahují všechny důležité informace i Vámi zakládané společnosti, včetně majetkových podílů jednotlivých společníků. Obchodní společnosti musí být zapsány do obchodního rejstříku a teprve dnem zápisu se stávají právnickou osobou.

company
 

Zrušení společnosti

Někdy se ale podnikání nevydaří nebo se nepohodnete se společníkem a rozhodnete se obchodní společnost zrušit. Stejně jako u jejího zakládání, tak i rušení probíhá ve dvou fázích, kdy první je zrušení a druhé zánik.
V první fázi musí tedy padnout rozhodnutí společnost zrušit, které musí být, podobně jako u založení, notářsky ověřeno. Je dobré rozlišovat mezi zrušením bez likvidace a zrušením s likvidací. V prvním případě majetek přechází na právního nástupce.
V druhém případě jsou rozprodáním majetku vypořádány závazky vůči ostatním subjektům a až poté je zbytek majetku rozdělen mezi zakladatele. Posledním krokem k zániku obchodní společnosti je její vymazání z obchodního rejstříku, čímž je oficiálně a nevratně zrušena její právnická forma.