Každý náklad, bez ohledu na jeho obsah, si vyžaduje zvlášť pečlivé zacházení. Toho si jsou pracovníci ověřené firmy, jejíž specialitou je špičková vnitrostátní doprava a také precizní mezinárodní doprava, jednoznačně vědomi. Kvalitní mezinárodní doprava je zaměřena nejen na celovozové, ale i kusové zásilky, které mohou být označeny charakterem expresního transportu. Pracovníci ověřené společnosti zajistí také speciální přístup k nebezpečnému nákladu, jehož transport je stejně jako ostatní zásilky podroben všem standardům s platností mezinárodních směrnic, jež jsou platné nejen pro oblast silniční dopravy, ale také pro leteckou, lodní a železniční přepravu.

Rádi Vám navrhneme konkrétní řešení

U služby, jakou je mezinárodní doprava, je samozřejmostí pojištění všech zásilek dle platných mezinárodních norem a individuální přístup ke kalkulaci poskytovaných služeb tak, aby byl zákazník spokojen skutečně po všech stránkách. Všechny Vaše individuální dotazy rádi a ochotně zodpovědí pracovníci kontaktního centra ověřené firmy, která pracuje na základě strategie dokonalého nastavení transportních služeb.