Jestli nechcete, abyste se někdy v budoucnosti ocitli na suchu, čímž míním nedostatečné finanční zabezpečení, měli byste si preventivně něco našetřit. Protože jeden nikdy neví, co ho jednou potká, a vzhledem k tomu, jaká je u nás už po dlouhé měsíce neradostná situace, jež se zjevně ještě dlouho nezlepší, je pesimistický vývoj více než reálný.
Každý by měl mít alespoň nějaké rezervy. Aby ho nezaskočil dejme tomu výpadek příjmů, nějaký nečekaný vysoký výdaj a podobně.

zlaté placky

Ovšem zároveň musíme bohužel konstatovat, že spořit si v dnešní době peníze není právě moudrá volba. Ti, kdo sázejí na finance, totiž především v dnes panující době koronavirové citelně tratí na jejich hodnotě. Ekonomika prostě upadá, není snad ani jediný obor, který by vzkvétal, a to se nevyhnutelně podepisuje i na kvalitě peněz. To, co jsme si za ně mohli koupit dříve, už si za ně dnes nepořídíme, a to, co si se svými finančními prostředky můžeme dovolit dnes, už může být zítra klidně i zcela nepředstavitelné.

zlato na krabičce

Jenže jak si spořit, a přitom se obejít bez chřadnoucích peněz?
Na tuto otázku vám lze vlastně velice jednoduše odpovědět. Chcete-li si našetřit, a přitom nepřijít o hodnotu svých úspor, měli byste se soustředit na investování do zlata. Tento kov je totiž jedinou jistotou, již lze v dnešní nejisté době objevit.
Ten, kdo dnes sází na zlato, má jistotu, že neprodělá. Výkup zlata totiž probíhá za všech okolností za tržní ceny a garantuje tak, že to, co člověk v penězích do zlata vloží, to také kdykoliv dostane, až se rozhodne zase tento drahý kov prodat. Čím je pak měna bezcennější, tím víc peněz se dostane, a tím zůstane reálná hodnota úspor zachována.
A proto dnes moudří lidé nakupují v našich končinách švýcarské zlaté cihličky. Ukládají do nich své jmění, jež se nikdy neztratí. A to znamená lepší vyhlídky do nejisté budoucnosti.