V podstatě se jedná o zařízení, kde se zaznamenávají všechny podstatné informace o osobní kartě řidiče, převážně v nákladní dopravě, ale rovněž i u řidičů autobusů. Tuto kartu vydává Městský úřad, ale tachografy jsou v podstatě informační data. Mají sice malou obrazovku, ale nicméně dokáží zobrazit veškerá možná data, která by nejraději řidiči ani neuváděli, aby se nedostali do větších problémů. Zde jsou totiž velmi zajímavé záznamy, které se dají jednoduše vytisknout při silniční kontrole a jsou jasným důkazem o jízdě a provozu. Ověření tachografů by mělo být součástí jejich údržby, aby vše fungovalo zcela bezchybně.

Tachografy jsou povinné

Vzhledem k tomu, že se jedná o povinné vybavení nákladních automobilů, je nezbytně nutné i zde provádět pravidelný servis. Jedině tak se dá předcházet různým nesrovnalostem. Ideální je se obrátit na firmu, která zajišťuje rovnou výměnu vadného tachografu, případně ověřením schválí jeho bezchybnost. Součástí zkontrolovaného přístroje je plomba, která ihned prozradí, zdali se řidič chová podle pravidel nebo se snažil ovlivnit svojí silou působení přístroje, aby ho neprozradil při nedodržování správné jízdy.