Jistě znáte ty nepříjemné chvíle, kdy dojde na některý ze servisních intervalů. Je s tím spojena řada komplikací, a to zejména proto, že mnohdy musíte svůj vůz odložit právě do servisu. Tyto pravidelné prohlídky a třeba i výměna provozních kapalin jsou však nezbytně nutné pro zachování spolehlivosti vozidla. Proto je třeba smýšlet velmi pozitivně a snažit se brát tyto příležitosti jako něco, co vozidlu prospívá. Věděli jste, že důležitá je i výměna oleje v automatické převodovce? S největší pravděpodobností nikoliv, stejně jako mnoho dalších majitelů vozidel s pohodlným řazením.

Složité řazení vyžaduje složitější péči

Protože je tento způsobem řazení velmi pohodlný, musí to být něčím kompenzováno. Složitost celého mechanismu je v tomto případě nežádoucí, neboť je s tím spojen právě úkon obnovy provozní kapaliny. Zatímco u manuálního řazení je náplň společná, zde je třeba smýšlet jiným způsobem, neboť vnitřní mechanismus celého řazení je složen ze zcela jiných součástí, než je tomu u manuálu. Proto na tohle nezapomínejte při dalším servisu.